Over

fitopmaatonline.nl


Even voorstellen


Ik ben Paul Zijp. Sport en bewegen vormt een essentieel onderdeel in mijn leven.


Tijdens mijn VWO opleiding werd mij duidelijk dat bewegen mijn passie is. Daarom koos ik voor een vervolgopleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam waar ik in 1989 afstudeerde.

Mijn eindexamenproject bestond uit het begeleiden van 40 ongetrainde mensen naar het volbrengen van een achtste triatlon. Dat project is uitgegroeid naar een trainingsgroep van 120 leden die uiteindelijk Triatlonvereniging Zwefilo is geworden. Zwefilo bestaat nu 27 jaar en als erelid ben ik daar trots op.


Na mijn veelzijdige opleiding aan de ALO ben ik als docent lichamelijke opvoeding op verschillende scholen werkzaam geweest. De laatste 20 jaar op het Clusius College.

Naast mijn baan in het onderwijs heb ik veel werkervaring als instructeur bij verschillende sportscholen. Tenslotte heb ik jarenlang loop-, fiets- en zwemtraining gegeven bij triatlonvereniging Zwefilo.


Met al deze ervaringen heb ik besloten met Fit op Maat het volgende te willen bereiken:


Het persoonlijk welbevinden van mensen bevorderen door middel van training geven.

Zoveel mogelijk mensen zich zo fit mogelijk laten voelen.

Een bijdrage leveren aan het fit oud worden van mensen.

Bewustwordingsproces van een fitte leefstijl van mensen beïnvloeden.Deze doelstellingen tracht Fit op Maat te realiseren door:


Trainingen van verschillende aard te verzorgen voor individuele personen en kleine groepen.

Mensen “op afstand” te helpen bij hun bewegingsactiviteiten.

In te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bewegen.

Het organiseren van evenementen waarbij bewegen een essentieel onderdeel is.